Kontakt

Tel. 609-759-911

Ośrodek Leczenia Uzależnień

Nowa Droga -  Nowy Horyzont

ul. Zielna 40

51-313 Wrocław

E-mail: kontakt@detox-wroclaw.pl