Leczenie alkoholizmu

Jak wygląda program terapii uzależnienia od alkoholu?


Zajęcia w naszym ośrodku odbywają się od godziny 9:00 do 16:00. Podzielone zostały na tematyczne bloki  edukacyjne i praktyczne. Konsultacje indywidualne poświęcone są tematowi jaki jest ważny, lub zbyt intymny dla pacjenta, aby rozmawiać o nim w grupie.

Zadzwoń nie czekaj

   609-759-911

 

Psychoedukacja: metoda wykład – dyskusja.
Terapia grupowa
1.    Alkoholizm jako choroba - fazy rozwoju uzależnienia;
2.    Głód – sposoby radzenia sobie;
3.    Program HALT ;
4.    Program 24h;
5.    Analiza mechanizmów uzależnienia;
6.    Jak sobie radzić z myślami o piciu;
7.    Konsekwencje wynikające z choroby;
8.    Model rodziny z problemem uzależnienia;
9.    Bezsilność;
10.    Korzyści z utrzymywania abstynencji;
11.    Nawrót jak rozpoznać , jak uniknąć konsekwencji;

 

Warsztaty i ćwiczenia:
1.    Stres;
2.    Złość;
3.    Wstyd i poczucie winy w kontekście własnej choroby;
4.    Motywacja do leczenia;
5.    Plan zdrowienia;
6.    Lęk przed zmianą;
7.    Trening zapobiegania nawrotom picia;
8.    Trening radzenia sobie ze złością;
9.    Trening asertywności;
10.    Warsztaty z komunikacji;


Terapia indywidualna.
Konsultacje – porady psychologa.
Zajęcia relaksacyjne.
Indywidualne zadania terapeutyczne.

W konsekwencji pacjent w czasie terapii przechodzi proces zdrowienia podzielony na Fazy :
- „ Chcę pić”
- „ Nie mogę, nie wolno mi pić”
- „ Nie chcę pić”
- „ Chcę nie pić”
Oczywiście podczas systematycznego udziału w zajęciach wykonywane są ćwiczenia służące między innymi diagnozie stopnia zaawansowania choroby i dopasowaniu terapii indywidualnie do osoby uzależnionej od alkoholu.

 

Cele terapii w ośrodku Nowy Horyzont – Nowa Droga


Podczas procesu terapii uczestnik pracuje nad osiągnięciem własnych , osobistych założeń i celów w zależności od potrzeby wynikającej ze stopnia zaawansowania choroby. Jest to:

1.    Nauczenie się i pogłębianie wglądu we własne stany emocjonalne , (nauka rozpoznawania i nazywania uczuć i emocji jakie im towarzyszą). Powoduje wzrost samoświadomości i podnosi poczucie własnej wartości.
2.     Nauka umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych np. w grupie. Wpływa na polepszenie relacji – również w rodzinie.
3.    Uczestnik nabywa umiejętności   konstruktywnego reagowania, przez co redukuje zachowania agresywne.
4.    Pacjenci poznają  źródła wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji trudnych np. AA.  Możliwość wsparcia wpływa na  samokontrolę w sytuacjach trudnych.


Prowadzący grupy w naszym Ośrodku to certyfikowani terapeuci uzależnień i psycholodzy kliniczni. Jest to optymalne rozwiązanie. Nasza kadra jest skoncentrowana na osiągnięcie rezultatu.

 Zadzwoń i zapytaj o wolny termin.

 

   609-759-911