Leczenie lekomanii

Terapia uzależnienia od leków – plan.


Zajęcia podzielone są na  bloki  edukacyjne, praktyczne i konsultacje indywidualne,(tematyka w zależności od potrzeby pacjenta). Pracę zaczynamy o godzinie 9:00 i kończymy o godzinie 16:00.

 

Psychoedukacja: metoda wykład – dyskusja.
Terapia grupowa;
1.    Lekomania jako choroba – fazy rozwoju;
2.    Głód – jak sobie z nim radzić;
3.    Program HALT ;
4.    Program 24h;
5.     Mechanizmy choroby;
6.    Sposoby radzenia sobie z myślami o zażywaniu leków;
7.    Konsekwencje z rozwoju lekomanii;
8.    Problemem uzależnienia a rodzina;
9.    Bezsilność wobec substancji;
10.    Zalety i korzyści z abstynencji;
11.    Nawrót, jak uniknąć konsekwencji;

 

Warsztaty i ćwiczenia:
1.    Radzenie sobie ze stresem;
2.    Radzenie sobie ze złością;
3.    Wstyd i poczucie winy w kontekście choroby;
4.    Motywacja do leczenia, znalezienie i pogłębianie;
5.    Własny plan powrotu do zdrowia;
6.    Lęk przed zmianami;
7.    Zapobieganie nawrotom zażywania;
8.    Radzenie sobie ze złością;
9.    Asertywność – trening odmawiania;
10.    Komunikacja – ćwiczenia i warsztaty;


Terapia indywidualna.
Porady psychoterapeuty i psychologa.
Relaksacje- metody.
Zadania terapeutyczne,(indywidualny dobór zadań).

Terapia jest procesem mającym doprowadzić do  procesu zdrowienia, osiągając zakładany rezultat. Dzieli się na poszczególne fazy:
- „ Chcę brać”
- „ Nie mogę, nie wolno mi brać”
- „ Nie chcę brać”
- „ Chcę nie brać”


Systematyczna diagnoza stopnia zaawansowania choroby, pozwala na ciągłe dopasowywanie zadań terapii indywidualnie dla każdego pacjenta uzależnionego od leków .

 

Cele terapii w ośrodku Nowy Horyzont – Nowa Droga
Podczas procesu terapii Pacjent pracuje nad osiągnięciem  osobistych założeń i  własnych celów. Są to:

1.    Rozpoznawanie własnych stanów emocjonalnych , (rozpoznawanie uczuć i emocji). Samoświadomość podnosi poczucie własnej wartości.
2.    Umiejętność budowania prawidłowych relacji interpersonalnych np. w grupie, w rodzinie.
3.    Redukcja agresywnego zachowania.
4.    Źródła wsparcia – poznanie i wybranie właściwego dla siebie.

W naszym Ośrodku to certyfikowani terapeuci uzależnień i psycholodzy kliniczni prowadzą zajęcia i warsztaty. Jest to optymalne rozwiązanie. Są skoncentrowani na osiągnięcie rezultatu.

 Zadzwoń i zapytaj o wolny termin.