Leczenie narkomanii

Program terapii uzależnienia od narkotyków.


Zajęcia terapeutyczne w naszym ośrodku zaczynają się o godzinie 9:00 i kończą o godzinie 16:00. Podzielone są na tematyczne bloki  edukacyjne i praktyczne. Indywidualne  spotkania to czas na problemy ważne i zbyt intymne dla pacjenta, by móc otworzyć się w grupie.

 

Psychoedukacja: metoda wykład – dyskusja


Terapia grupowa
1.    Narkomania jako choroba - fazy rozwoju;
2.    Sposoby radzenia sobie z głodem;
3.    Program HALT ;
4.    Program 24h;
5.    Mechanizmy uzależnienia;
6.    Radzenie sobie z myślami o braniu;
7.    Konsekwencje choroby;
8.    Rodzina z problemem uzależnienia;
9.    Bezsilność;
10.    Abstynencja - korzyści;
11.    Nawroty jako element choroby chronicznej;

 

Warsztaty i ćwiczenia:
1.    Radzenie sobie ze stresem;
2.    Złość- jak rozładować, kiedy jest destrukcyjna;
3.    Wstyd i poczucie winy wynikające z choroby;
4.    Budowanie motywacji do leczenia;
5.    Indywidualny plan zdrowienia;
6.    Zmiana – fazy zmiany;
7.    Treningi rozpoznawania zapobiegania nawrotowi choroby;
8.    Treningi- radzenie sobie ze złością i negatywnymi jej skutkami;
9.    Treningi asertywnego odmawiania;
10.    Komunikacja interpersonalna – Ćwiczenia;


Terapia indywidualna.
Porady psychologa- konsultacje indywidualne.
Relaksacja- nauka i sposoby.
Indywidualne zadania terapeutyczne.

 

Czas terapii to proces zdrowienia podzielony na Fazy :
- „ Chcę brać”
- „ Nie mogę, nie wolno mi brać”
- „ Nie chcę brać”
- „ Chcę nie brać”


Systematyczny udział w zajęciach pozwala na zdiagnozowanie stopnia zaawansowania choroby i dopasowanie terapii indywidualnie do każdej osoby uzależnionej od narkotyków.

 

Cele terapii narkotykowej w ośrodku Nowy Horyzont – Nowa Droga
Terapia to dla każdej uzależnionej osoby praca w kierunku osiągnięcia własnych , osobistych  celów. Jest to:

1.    Lepsze poznanie siebie ,własnych stanów emocjonalnych , (rozpoznawanie i nazywanie towarzyszących im uczuć i emocji). Osiągamy wzrost samoświadomości.
2.     Nauczenie się budowania prawidłowych relacji interpersonalnych np. w grupie. Powoduje polepszenie relacji – również w rodzinie i podnosi poczucie własnej wartości.
3.    Uczestnik redukuje zachowania agresywne- konstruktywne reagowanie.
4.    Poznawanie  źródeł wsparcia np. AN, inne grupy pomocowe.

Certyfikowani terapeuci uzależnień i psycholodzy kliniczni zajmują się prowadzeniem zajęć terapeutycznych. Jest to optymalne rozwiązanie.  Koncentrujemy się na osiąganiu rezultatu.

 Zadzwoń i zapytaj o wolny termin.