Oferta

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Nowy Horyzont – Nowa Droga.


Z badań jakie prowadzimy w ośrodku od początku założenia, w których  uczestniczą tylko i wyłącznie nasi pacjenci uzależnieni zarówno od alkoholu, jak i innych substancji wynika, że 97% odczuwa znaczącą  poprawę życia po terapii.


86% naszych podopiecznych nie wraca do picia czy zażywania substancji od której są uzależnieni. Jest to potwierdzenie skutecznej metody leczenia w ośrodku odwykowym Nowy Horyzont – Nowa Droga.

Z badań wykluczeni są pacjenci z psychozami ,pacjenci kierowani jedynie na detoks oraz pacjenci zwracający się po jednorazową poradę.  


Oferta Ośrodka Nowy Horyzont – Nowa Droga.

Odtrucie (detoks) alkoholowy – od 3 do 5 dni

Odtrucie (detoks) narkotykowy – od 3 do 14 dni

Odtrucie (detoks) lekowy – od 3 do 21 dni

Odtrucie (detoks) od dopalaczy – od 3 do 14 dni

Wszystkie zabiegi wykonywane pod okiem specjalistów z wieloletnim stażem w zawodzie lekarza i pielęgniarki.


Terapia Uzależnień:

pobyty motywacyjne – różnorodna oferta tematyczna;

2 tygodnie – terapia  zapobiegania nawrotom dla osób po terapii podstawowej;

4 tygodnie  – terapia uzależnień, realizujemy w tym czasie wszystkie założenie programowe;

6 tygodni  – terapia uzależnień + terapia nawrotów, (dodatkowe zajęcia dotyczące życia z chorobą, rozpoznawania i reagowania na objawy nawrotów);

Zadzwoń i porozmawiaj.
Wspólnie dopasujemy program leczenia.